WR Belgium


van

Waarom

The Wing Revolution is een creatie van Victor Gutierrez. Door zijn jarenlange ervaring als lesgever in het WT Leung Ting systeem heeft hij het volledige systeem kunnen doorgronden. De bedoeling van Victor Gutierrez met The Wing Revolution is om efficiëntie te koppelen aan de realiteit. Daar een mens maar een mens is kan mijn ook geen onmogelijke dingen verwachten in een reëel gevecht. De wetenschap, anatomie en biometrie heeft ons geleerd te leven met onze beperkingen. Het vermogen om informatie op te slagen, biometrische beperkingen, andere tijdsgeest enz. leert ons dat meer dan 45’ constant de zelfde oefening ons niets leert buiten wat “vervelend” is. Men heeft me ooit verteld dat als ik ooit wou leren zwemmen, dat ik dan moet stoppen met al de oefeningen op het droge en maar eens in het water moet springen. Helemaal iets anders!!! Als je u wil leren verdedigen is het niet voldoende om aan de kant te blijven en een paar mooie vormen of wat programma’s met daarbij de nodige danspasjes in te trainen. Vermoeidheid, stress en angst zijn realiteit tijdens een reële confrontatie en om zo realistisch mogelijk te trainen proberen we deze situatie te simuleren. Geen aanvallen van tijdens de jaren stilletjes maar realistische aanvallen rekening houdend met de continue veranderingen in de gevechtsportwereld en in onze maatschappij. Menige wereldkampioenen hebben hun strijdbijl mogen begraven tegen de plaatselijke dorpsvechter, omdat ze nooit in die bepaalde situatie zijn geweest waar onze dorpsvechter zich wekelijks bevond. In de Wing Revolution heeft de zelfverdediging een belangrijke plaats ingenomen. Geen oefeningen waar beiden de zelfde stijl beoefenen , geen gevoelstrainingen waar de realiteit ver te zoeken is. Efficientie door specifieke training , methodologisch correct opgebouwde oefeningen en niet alleen technieken maar ook een strategie aangepast aan de realiteit. Maar des al niet te min komen verscheidene andere gevechtsstijlen aan bod en wordt er herhaaldelijk deelgenomen aan stages met diverse stijlen.